Twoja budowa

Ubezpieczenia mienia w budowie

Przedmiot ochrony:

Przedmiotem ubezpieczenia w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy są:
1) budynek mieszkalny,
2) lokal mieszkalny,
3) pomieszczenia gospodarcze i budynki gospodarcze,
3) stałe elementy działki.

Zakres ochrony

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w:
1) materiałach budowlanych na terenie budowy, takich jak: materia ły do postawienia murów, wykonania wszelkiego rodzaju instalacji, ocieplenia, izolacji, konstrukcji i pokrycia dachu;
2) pracach remontowo – budowlanych wykonanych zgodnie z projektem budowlanym (w tym: fundamenty, mury, pokrycie dachu) oraz pracach przygotowawczych na placu budowy, takich jak: niwelacja terenu, wykonanie dróg dojazdowych, wykopów;
3) wyposażeniu budowlanym, takim jak: tymczasowe budynki hotelowe i socjalne dla pracowników, baraki magazynowe i warsztatowe, ogrodzenia, instalacje energii elektrycznej i instalacje wody;
4) materiałach budowlanych trwale zamontowanych lub wbudowanych, w szczególności takich jak: glazura, terakota, parkiet, panele podłogowe, umywalki, wanny czyli tzw. „biały montaż”, kuchnie gazowe i elektryczne wraz z instalacjami;
5) materiałach budowlanych zgromadzonych w budynku lub lokalu w budowie.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe wskutek:
1) zdarzeń losowych w postaci:
pożaru,
huraganu,
powodzi,
uderzenia pioruna,
deszczu nawalnego,
gradu,
upadku pojazdu powietrznego,
zalania,
lawiny,
zapadania się ziemi
uderzenia pojazdu
upadku drzew
a także, za opłatą dodatkowej składki:
2) kradzieży z włamaniem i wandalizmu.

UWAGA!!! Pełny zakres ochrony, wykaz wymaganych zabezpieczeń oraz wyłączenia odpowiedzialności zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dom Plus.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem propozycji ubezpieczenia, prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas formularza, lub o kontakt telefoniczny lub mailowy.