Koszty leczenia za granicą

Suma ubezpieczenia
Obszar ubezpieczenia
Ilość dni podróży
Wiek ubezpieczonego

Osoba ucząca się: do 24 roku życia

Osoba, która ukończyła 65 rok życia

Posostałe osoby

Czy jest to wyjazd związany z wykonywaniem pracy?
Czy jest to wyjazd związany z wyczynowym uprawianiem sportu?
Czy jest to wyjazd związany z rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa, snowboardu lub nurkowania z akwalungiem?
Czy jest to wyjazd związany z uprawianiem sportów wspinaczkowych i speleologii?
Czy ma być dołączone ubezpieczenie NNW?
Czy ma być dołączone ubezpieczenie OC?