Grupowe ubezpieczenie na życie

Szanowni Państwo!

Pracownicze grupowe ubezpieczenie na życie jest bardzo powszechną formą ubezpieczenia. Szeroki zakres ochrony gwarantuje pracownikom poczucie bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia różnorodnych zdarzeń w ich życiu.
Firmom, które zatrudniają chociaż 3 osoby proponujemy zawarcie ubezpieczenia grupowego. Standardowo na rynku przyjęta jest zasada, że składka za to ubezpieczenie opłacana jest przez pracownika, poprzez potrącenie z wynagrodzenia. Oczywiście Pracodawca może sam opłacać składkę.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem propozycji ubezpieczenia, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zakres ochrony

Każda grupa ma możliwość dokonania wyboru własnego zakresu ochrony z przedstawionego poniżej wykazu. Jedynym obligatoryjnym świadczeniem jest zgon Ubezpieczonego.

 

Zakres ochrony - Ubezpieczony
Zgon Ubezpieczonego (ubezpieczenie podstawowe)
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW lub jego następstw
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego lub jego następstw
Zgon Ubezpieczonego w wyniku udaru mózgu lub zawału serca
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku udaru mózgu lub zawału serca
Trwała i całkowita niezdoloność do pracy w wyniku choroby lub NW i jego następstw
Pobyt w szpitalu w wyniku NW
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
Ciężkie zachorowanie
Operacje chrurgiczne
Zakres ochrony – współmałżonek Ubezpieczonego
Zgon współmałżonka Ubezpieczonego
Zgon współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW
Trwały uszczerbek na zdrowiu współmałżonka Ubezpieczonegow wyniku NW
Ciężkie zachorowanie współmałżonka Ubezpieczonego
Zakres ochrony – pozostałe opcje rodzinne
Urodzenie się dziecka żywego Ubezpieczonemu
Urodzenie się dziecka martwego
Zgon dziecka
Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego
Ciężkie zachorowanie dziecka Ubezpieczonego
Ślub dziecka
Zgon rodziców lub teściów