Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

Cechy ubezpieczenia zdrowotnego:
a) kompleksowa opieka medyczna,
b) nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów,
c) nieograniczona liczba badań i konsultacji,
d) komfort i wysoki standard usług,
e) wizyty w przychodniach bez oczekiwania i kolejki,
f) estetyczne wnętrza i miła obsługa,
g) bezgotówkowe konsultacje i badania,

Warianty ochrony:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od wyboru danej opcji ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na podstawie ubezpieczenia podstawowego:
1) podstawowa opieka ambulatoryjna,

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie dodatkowe:
a) specjalistyczna opieka ambulatoryjna,
b) koszty leczenia poza granicami kraju,
c) chirurgia jednego dnia,
d) świadczenie operacyjne,
e) medycyna pracy,
f) świadczenie szpitalne.


Zakres ochrony:

Podstawowa opieka medyczna:
pokrycie kosztów konsultacji u lekarza rodzinnego, internisty oraz pediatry (liczba wizyt jest nielimitowana), szczepienia przeciw grypie oraz podstawowych badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

Specjalistyczna opieka zdrowotna:
pokrycie kosztów konsultacji u lekarzy wszystkich specjalności (liczba wizyt jest nielimitowana), wizyt domowych oraz szerokiego zakresu badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

Koszty leczenia poza granicami kraju:
pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, dentystycznego, podróży osoby bliskiej, powrotnego transportu Ubezpieczonego do kraju, przewiezienia zwłok do Polski, akcji ratowniczych. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez każde pierwsze 45 dni pobytu za granicą.

Chirurgia jednego dnia:
pokrycie kosztów zaleconych przez lekarza zabiegów chirurgicznych.

Świadczenie szpitalne:
świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości uzgodnionej w umowie ubezpieczenia (50 PLN, 80 PLN, 100 PLN, 120 PLN, 150 PLN).

Świadczenie operacyjne:
świadczenie pieniężne na wypadek poddania się operacji chirurgicznej w następstwie choroby, nieszczęśliwego wypadku lub ciąży

Medycyna pracy:
szeroki zakres świadczeń związanych z wypełnieniem przez pracodawcę obowiązków wynikających z kodeksu pracy.

UWAGA!!! Pełny zakres ochrony oraz wyłączenia odpowiedzialności zawierają:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego,
SWU podstawowej opieki ambulatoryjnej,
SWU specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
Wykaz świadczeń zdrowotnych,
SWU świadczenia szpitalnego,
SWU świadczenia operacyjnego,
Wykaz operacji,
SWU kosztów leczenia za granicą,
SWU chirurgii jednego dnia,
SWU medycyny pracy

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem propozycji ubezpieczenia, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.