Gwarancje wadialne i kontraktowe

Gwarancja wadialna

Obrazek podkowy i pieniędzyJeżeli szukając nowych zleceń startujecie Państwo w przetargach,jesteście zobligowani do wniesienia wadium. Stajecie Państwo przed koniecznością zamrożenia znacznej często kwoty i wpłacenia jej Zamawiającemu. Kwota ta zostaje zwrócona dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.
Proponujemy Państwu dołączenie do oferty gwarancji zapłaty wadium UNIQA TU S.A. zamiast gotówki.

Ubezpieczenie należytego wykonania zamówienia

W momencie, gdy wygraliście Państwo przetarg, Zamawiający często wymaga dodatkowych gwarancji dotyczących należytego i w terminie wykonania zadania oraz napraw ewentualnych usterek przez pewien okres po jego zakończeniu.
Dobrym zabezpieczeniem dla Zamawiającego jest polisa Ubezpieczenia należytego wykonania zamówienia.