Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Szanowni Państwo!

 

Od wielu lat współpracujemy z wieloma Spółdzielniami na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Razem z Państwem tworzymy programy ubezpieczeniowe, obejmujące ochroną Państwa zasoby mieszkaniowe. Jesteśmy dumni z zaufania jakim nas Państwo obdarzacie i pragniemy bardzo za nie podziękować.
Zapraszamy do współpracy wszystkie Spółdzielnie.

Pakiet w swoim zakresie podstawowym obejmuje:
1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarzadzaniem nieruchomościami,
3) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Zakres podstawowy można rozszerzyć o:
a) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
b) Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu,
c) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Ze względu na specyfikę każdej Spółdzielni Mieszkaniowej proponujemy bezpośrednią rozmowę, w trakcie której przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące pakietu, przy uwzględnieniu Państwa potrzeb. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.