Pakiet dla Wspólnot Mieszkaniowych

Szanowni Państwo!

 

Od długiego czasu współpracujemy z wieloma Wspólnotami Mieszkaniowymi i Zarządcami Nieruchomości na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Wszystkim ubezpieczonym u nas Wspólnotom i tym, które będą się chciały u nas ubezpieczyć przedstawiamy specjalnie przygotowany Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych.

Pakiet w swoim zakresie podstawowym obejmuje:
1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarzadzaniem nieruchomościami.

Zakres podstawowy można rozszerzyć o:
a) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
c) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej.