Twoje zdrowie

Elementy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na podstawie ubezpieczenia podstawowego:

1) podstawowa opieka ambulatoryjna,

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie dodatkowe:

a) specjalistyczna opieka ambulatoryjna (może być dołączona pod warunkiem wybrania podstawowej opieki ambulatoryjnej,
b) koszty leczenia poza granicami kraju,
c) chirurgia jednego dnia,
d) świadczenie operacyjne,
e) świadczenie szpitalne.

Wyróżniki ubezpieczenia

a) Osoba przyjęta do ubezpieczenia może je kontynuować do końca życia.
b) Ubezpieczozny ma możliwość korzystania na zasadach bezgotówkowych z dowolnej placówki Partnera Medycznego na terenie całej Polski.
c) Ubezpieczony może również korzystać odpłatnie z usług dowolnej placówki medycznej, następuje wtedy refundacja kosztów w ramach określonego w wykazie świadczeń limitu.

Przystąpienie do ubezpieczenia

Możliwe w wieku od 0 do 59 lat, po zaakceptowaniu wniosku z ankietą medyczną przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Omówienie elementów ubezpieczenia

Podstawowa opieka ambulatoryjna:
Pokrycie kosztów konsultacji u lekarza rodzinnego, internisty oraz pediatry (liczba wizyt jest nielimitowana), szczepienia przeciw grypie oraz podstawowych badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

Specjalistyczna opieka ambulatoryjna:
Pokrycie kosztów konsultacji u lekarzy wszystkich specjalności (liczba wizyt jest nielimitowana), wizyt domowych oraz szerokiego zakresu badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

Koszty leczenia poza granicami kraju:
Pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, dentystycznego, podróży osoby bliskiej, powrotnego transportu Ubezpieczonego do kraju, przewiezienia zwłok do Polski, akcji ratowniczych. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez każde pierwsze 45 dni pobytu za granicą.

Chirurgia jednego dnia:
Pokrycie kosztów zaleconych przez lekarza zabiegów chirurgicznych.

Świadczenie szpitalne:
świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości uzgodnionej w umowie ubezpieczenia (50 PLN, 80 PLN, 100 PLN, 120 PLN, 150 PLN).

Świadczenie operacyjne:
Świadczenie pieniężne na wypadek poddania się operacji chirurgicznej w następstwie choroby,nieszczęśliwego wypadku lub ciąży.

Wysokość świadczenia operacyjnego zależy od grupy, do której operacja została zakwalifikowana dana operacja,zgodnie z wykazem operacji chirurgicznych UNIQA TU S.A. i wynosi:
a) 3 000 zł w przypadku operacji chirurgicznej z grupy I,
b) 2 400 zł w przypadku operacji chirurgicznej z grupy II,
c) 1 800 zł w przypadku operacji chirurgicznej z grupy III,
d) 1 200 zł w przypadku operacji chirurgicznej z grupy IV,
e) 600 zł w przypadku operacji chirurgicznej z grupy V.

UWAGA!!! Pełny zakres ochrony oraz wyłączenia odpowiedzialności zawierają:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego,
SWU podstawowej opieki ambulatoryjnej,
SWU specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
SWU świadczenia szpitalnego,
SWU świadczenia operacyjnego,
Wykaz operacji,
SWU kosztów leczenia za granicą,
SWU chirurgii jednego dnia,

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem propozycji ubezpieczenia indywidualnego lub rodzinnego prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.