Twoje wakacje zagraniczne

Zakres ochrony


Torba podróżna

W zależności od wyboru Ubezpieczającego ubezpieczenie może obejmować:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia na terenie Europy lub całego świata przy sumie ubezpieczenia równej 50.000 zł, lub 150.000 zł, lub 250.000 zł,
2) ubezpieczenie kosztów nieoczekiwanej podróży powrotnej,
3) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków- suma ubezpieczenia 10.000 lub 20.000 zł,
5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- suma gwarancyjna 100.000 zł,
6) Ubezpieczenie dodatkowych kosztów dojazdu,
7) Ubezpieczenie kosztów odstąpienia od podróży

Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie kosztów leczenia może obejmować:
1) wykonywanie pracy, przez którą rozumie się wykonywanie przez Ubezpieczonego jakichkolwiek czynności zarobkowych.
2) wyczynowe uprawianie sportu, przez które rozumie się branie czynnego udziału w regionalnych, krajowych lub międzynarodowych wyczynowych zawodach i konkursach sportowych oraz oficjalnych treningach do tych imprez,
3) rekreacyjne uprawianie narciarstwa i snowboardu oraz nurkowania z z akwalungiem,
4) uprawianie speleologii oraz sportów wspinaczkowych, przez które rozumie się poruszanie się po górach poza oznakowanymi szlakami turystycznymi w terenie wymagającym użycia technik asekuracyjnych,

UWAGA!!! Pełny zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności zawierają odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczeń.

Jeżeli chcielibyście Państwo otrzymać propozycję cenową to prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.