Ubezpieczenie indywidualne z opcjami rodzinnymi

UNIQA TU na Życie S.A. jako jedno z nielicznych towarzystw ubezpieczeniowych przygotowało dla Państwa program ubezpieczenia indywidualnego z opcjami rodzinnymi, takimi jak : urodzenie dziecka, poważne zachorowanie dziecka, zgon rodziców i teściów i inne.

Program przeznaczony jest dla osób od 18 do 57 roku życia i trwa do ukończenie przez ubezpieczonego 67 lat.

Aby przystąpić do programu wystarczy wypełnić deklarację z oświadczeniem o stanie zdrowia i oświadczeniem zawodowym- TUTAJ WZÓR DEKLARACJI DLA WARIANTU D

Serdecznie zapraszamy do naszego biura w celu wypełnienia wniosku.
Wszystkich zainteresowanych, którzy nie mieszkają we Wrocławiu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

UWAGA!!! Przedstawiona poniżej tabela ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu KC, bowiem pełny zakres ochrony, wyłączenia odpowiedzialności oraz okresy karencji zawierają odpowiednieOgólne Warunki Ubezpieczeń, wraz z Tabelą Operacji, i OWUD Assistance.

Proponujemy Państwu 4 z 10 możliwych wariantów ubezpieczenia:

Grupowe Ubezpieczenie na Życie- Razem Bezpieczniej
Świadczenie WARIANT B WARIANT C WARIANT D WARIANT E
Zgon Ubezpieczonego (ryzyko podstawowe) 10 000 zł 20 000 zł 15 000 zł 20 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW (świadczenie łączne ze świadczeniem z tytułu zgonu naturalnego) 20 000 zł 45 000 zł 25 000 zł 55 000 zł
Zgon Ubezpieczonego wyniku wypadku komunikacyjnego (świadczenie łączne ze świadczeniem z tytułu zgonu naturalnego i świadczeniem z tytułu zgonu w wyniku NW) 30 000 zł 70 000 zł 40 000 zł 90 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (świadczenie łączne ze świadczeniem z tytułu zgonu) 20 000 zł 60 000 zł 30 000 zł 80 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW- za 1% uszczerbku 200 zł 300 zł 300 zł 400 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu za 1% uszczerbku 200 zł 300 zł 300 zł 400 zł
Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego 2 000 zł 4 000 zł 4 000 zł 6 000 zł
Operacje chirurgiczne- bazowa suma ubezpieczenia 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 3 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitaluz powodu NW – za dzień pobytu 50 zł 70 zł 70 zł 90 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z przyczyn innych niż NW – za dzień pobytu 25 zł 35 zł 35 zł 45 zł
Dzienny pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na oddziale intensywnej terapii OIOM – za dzień pobytu 50 zł 50 zł 60 zł 75 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu po operacji (świadczenie rekonwalescencyjne – za dzień pobytu 25 zł 25 zł 30 zł 35 zł
Całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego w wyniku NW 6 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 14 000 zł
Zgon współmałżonka Ubezpieczonego 5 000 zł 0 zł 6 000 zł 0 zł
Zgon Współmałżonka w wyniku NW (świadczenie łączne ze świadczeniem z tytułu zgonu Współmałżonka) 10 000 zł 0 zł 12 000 zł 0 zł
Urodzenie się dziecka żywego 600 zł 0 zł 800 zł 0 zł
Urodzenie się dzieci w wyniku ciąży mnogiej- świadczenie łączne ze świadczeniem z tytułu urodzenia dziecka żywego 900 zł 0 zł 1 200 zł 0 zł
Urodzenie się dziecka martwego 1 200 zł 0 zł 1 500 zł 0 zł
Zgon dziecka 1 200 zł 0 zł 1 500 zł 0 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku NW- za 1% uszczerbku 50 zł 0 zł 60 zł 0 zł
Pobyt w szpitalu dziecka z powodu NW – za dzień pobytu 25 zł 0 zł 25 zł 0 zł
Ciężkie zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 1 500 zł 0 zł 1 800 zł 0 zł
Osierocenie dziecka 2 000 zł 0 zł 2 100 zł 0 zł
Zgon rodziców/teściów 800 zł 0 zł 1 000 zł 0 zł
Assistance zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD
Składka miesięczna 38,00 zł 35,00 zł 51,00 zł 46,00 zł